Surinam   November 4, 1987       World Championship, Seville

 

417.  Karpov
Overprint