Kampuchea   August 28, 1986       Stockholmia

 

393.  Steinitz