Kampuchea   August 28, 1986       Stockholmia

 

390.  Ruy Lopez